مدیریت عالی کسب و کار

یکی از ارکان مهم و حیاتی یک کسب و کار یا سازمان داشتن سرمایه و اعتبار لازم جهت پیشبرد اهداف و مقاصد خود می باشد.مدیریت تامین سرمایه و اعتبارت در شرکت مدیریتی کوشا یک فرآیند ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاران و مدیریت جذب سرمایه و اعتبارات لازم برای اجرای پروژه ها و طرح های تصویب شده می باشد.

تیم مدیریت تامین سرمایه و اعتبارات شرکت مدیریتی کوشا با تخصص و تجربه خود در تلاش هستند تا در زمان مناسب مقدار سرمایه مورد نیاز طرح ها و پروژه هایی که به تصویب و مرحله اجرا رسیده اند را تامین نمایند و نحوه تخصیص و مصرف این سرمایه ها را در سبد طرح ها و پروژ ها به طور موثر مدیریت نمایند.

اقدامات مهم این بخش:

  • شناسایی و انتخاب سرمایه گذاران در زمینه صنعت ساخت با درجه اطمینان بالا
  • شناسایی و انتخاب محل مطمئن تامین سرمایه و اعتبارات مورد نیاز
  • پیش بینی میزان سرمایه های مورد نیاز مطابق با طرح ها و پروژه های شرکت
  • بکارگیری متخصصان ، مشاوران و وکلای حرفه ای در تدوین قراردادهای سرمایه گذاری
  • تهیه گزارشات جامع و مفید از عملکرد فرآیند تامین و تخصیص سرمایه های وارد شده به شرکت
سخن پایانی

 

شرکت مدیریتی کوشا  معتقد است چشم انداز و ماموریت هر سازمان با استفاده از سرمایه های انسانی، سازمانی و اطلاعاتی در فرآیندهای داخلی محقق خواهد شد. به همین دلیل در زمینه های  مدیریت پروژه در اصفهان، ساختمان سازی در اصفهان، مشارکت در ساخت در اصفهان، مشاوره سرمایه گذاری در ساخت در اصفهان ارائه دهنده خدمات نوین به شما عزیزان برای استفاده بهینه از سرمایه مالی و انسانی شما متناسب با اهدافتان می باشد.