مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت

تامین سرمایه و اعتبارات

یکی از ارکان مهم و حیاتی یک کسب و کار یا سازمان داشتن سرمایه و اعتبار لازم جهت پیشبرد اهداف و مقاصد خود می باشد.مدیریت تامین سرمایه و اعتبارت در شرکت مدیریتی کوشا یک فرآیند ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاران و مدیریت جذب سرمایه و اعتبارات لازم برای اجرای پروژه ها و طرح های تصویب شده می باشد.

تیم مدیریت تامین سرمایه و اعتبارات شرکت مدیریتی کوشا با تخصص و تجربه خود در تلاش هستند تا در زمان مناسب مقدار سرمایه مورد نیاز طرح ها و پروژه هایی که به تصویب و مرحله اجرا رسیده اند را تامین نمایند و نحوه تخصیص و مصرف این سرمایه ها را در سبد طرح ها و پروژ ها به طور موثر مدیریت نمایند.

اقدامات مهم این بخش:

  • شناسایی و انتخاب سرمایه گذاران با درجه اطمینان بالا
  • شناسایی و انتخاب محل مطمئن تامین سرمایه و اعتبارات مورد نیاز
  • پیش بینی میزان سرمایه های مورد نیاز مطابق با طرح ها و پروژه های شرکت
  • بکارگیری متخصصان ، مشاوران و وکلای حرفه ای در تدوین قراردادهای سرمایه گذاری
  • تدوین و جاری سازی مدل های سرمایه گذاری
  • تهیه گزارشات جامع و مفید از عملکرد فرآیند تامین و تخصیص سرمایه های وارد شده به شرکت