معرفی شرکت

شرکت کوشا با تجربه و سابقه مدیران خود در زمینه های مدیریت پروژه و ساخت در پروژه های بزرگ و موفق فعال بوده است. بر اساس توانمندی ها و تجربیات رهبران و مدیران ارشد سازمان، ساختار اجرایی شرکت در زمینه های مدیریت پروژه، مدیریت ساخت و ساز و فناوری های نوین در صنعت ساختمان شکل گرفته است.
امروزه افزایش پیچیدگی در سازمان ها به دلیل تعدد و تنوع پروژه ها منجر به بی کیفیتی در اجرا، زمان بندی، تخصیص منابع و عدم مدیریت یکپارچه شده است. همچنین درک مشترک ابعاد و جزئیات یک پروژه ساختمانی بین پیمانکاران و کارفرمایان یکی از چالش های موجود پروژه های عمرانی است. بنابراین اجرای مدیریت یکپارچه و کنترل هدفمند پروژه ها به دغدغه اصلی مدیران ارشد در سازمان های پروژه محور تبدیل شده است.

در همین راستا شرکت کوشا در حوزه مدیریت پروژه در اصفهان و ساختمان سازی در اصفهان با بکارگیری فناوری های نوین در صنعت ساخت پیشرو میباشد.

ماموریت

ارائه خدمات ساخت و ساز ، خدمات مدیریت پروژه ، با بهره گیری از فن آوری و ابزارهای نوین در صنعت ساخت و همچنین مشارکت و سرمایه گزاری در ساخت.

چشم انداز

مرجع توانمند و پیشتاز در صنعت ساختمان و مدیریت پروژه، در بین شرکت های برتر داخلی و بین المللی.

ارزش ها

اشتیاق برای تعالی

شرکت کوشا همواره به دنبال رشد، تعالی و بهره گیری از فناوری های  نوین در عرصه ساخت و مدیریت پروژه می باشد

تعهد و مسئولیت پذیری

شرکت کوشا بطور کامل در برابر اقدامات منطبق بر ارزش ها و اصول خود پاسخگو و مسئولیت پذیر است

پایداری

برای شرکت کوشا حفظ ایمنی و HSE همچنین احترام به محیط زیست همواره در الویت است.

خلاقیت ، نواوری و ارزش آفرینی

در راستای رسیدن به تعالی همواره در استفاده از فناوری های نوین در حوزه های فعالیت شرکت، کوشا هستیم.

یادگیری و کار گروهی

همواره تاکید مدیران ارشد شرکت برکار تیمی در سایه احترام متقابل است و کلیه پرسنل را برای رسیدن به بالاترین حد پیشرفت و کارایی تشویق می نمایند.