مدیریت پروژه کوشا

مدیریت پروژه به مجموعه ای از فعالیت ها و تکنیک هایی گفته می شود هدف آنها برنامه ریزی، اجرا و کنترل پروژه است. درواقع مدیریت پروژه در پروژه های عمرانی به مدیریت منابع، زمانبندی، بودجه بندی، و کنترل کیفیت پروژه می پردازد. بطور کلی اکثر پروژه های ساختمانی با چالش هایی نظیر تاخیر در زمان اجرا، افزایش هزینه ها، عدم مدیریت ریسک و کاهش کیفیت مواجه هستند.

شرکت کوشا با طراحی و اجرای پلتفرم آنلاین KPMM توانسته این مشکلات را به سرعت شناسایی و رفع کند. 

پلتفرم KPMM

شرکت کوشا با استفاده از دانش و تجربیات خود در زمینه مدیریت پروژه در صنعت ساختمان اقدام به تدوین پلتفرم نموده است. این پلتفرم با نگاهی ویژه به متدولوژی P3.EXPRESS و ترکیبی از استانداردهای  PMBOK و PRINCE2  توسعه یافته است.

 در توسعه این روش استانداردهای زیر در نظر گرفته شده است:

ISO9001-2015، ISO45001-2018، ISO31000-2015، ISO14001-2015 و…

یکی از ویژگی های پلتفرم KPMM  سهولت استفاده از آن برای مدیران پروژه است. دامنه کاربرد این پلتفرم در زمینه مدیریت پروژه های ساختمانی و برای پروژه های کوچک، متوسط و بزرگ است. از مزایای ویژه پلتفرم این است که کلیه فرآیندهای برنامه ریزی، اجرا، کنترل و نظارت قبل از شـروع پروژه، در حین اجرا و پس از اتمـام پـروژه در بستر آنلاین با بکارگیری فناوری های نوین (BIM,AR,VR & AI) بصورت موثر و کاربردی پیاده سازی میشود .

شرکت کوشا با استفاده از دانش و تجربه متخصصان خود در زمینه مدیریت پروژه و ساخت، قادر است مدیریت پروژه را بر اساس پلتفرم KPMM در پروژه های ساختمانی با استفاده از بستر آنلاین به صورت موثر و کاربردی پیاده سازی کند.

شرکت کوشا، با بکارگیری فناوری های نوین چون VR ،  AR ، BIM تمام مراحل ساختمان را یکبار قبل از اجرا می سازیم.

جهت ثبت سفارش مربوط به خدمات مدیریت پروژه و پلتفرم KPMM از طریق لینک زیر با ما در ارتباط باشید