طراحی

مدیریت طراحی یک فرایند چند رشته ای است که شامل تعدادی از طراحان مختلف مانند معماران ، مهندسان و مدیران اجرایی است که با همکاری یکدیگر راه حل واحد و جامع برای ایجاد یک پروژه ایجاد می کنند. این فرآیند شامل گرفتن نیازها و انتظارات مشتری یا مالک پروژه و ترجمه آنها به یک طرح توافق شده است که بعد از آن پیمانکار یا پیمانکاران قادر به ساخت آن می باشند. هماهنگی های موثر بین متخصصان در طراحی می تواند باعث کاهش هزینه ها ، تأخیرها ، اختلالات پیش بینی نشده و طراحی مجدد در پروژه شود.

تیم های طراحی در شرکت مدیریت کوشا با تخصص و تجربه خود و با بکارگیری روش ها و استانداردهای روز در زمینه طراحی ، بهترین و مناسب ترین طرح ها را در ارتباط با پروژه‌های مسکونی، تجاری، اداری و تفریحی ارائه می نمایند.

شرکت کوشا خدمات زیر را در ارتباط با طراحی ارائه می دهد:

  • خدمات طراحی نقشه برای دریافت مجوزها
  • مشاوره در مورد انتخاب طراح
  • طراحی فاز صفر پروژه
  • طراحی و ارائه برنامه های اجرایی
  • طراحی و ارائه برنامه های سه بعدی پروژه
  • طراحی نقشه های سازه
  • طراحی برنامه های تسهیلات پروژه