مشاوره و نظارت

مشاوره در ساخت و ساز توسط گروهی از متخصصان تعیین شده به عنوان مشاور انجام می شود. مشاوران توسط مالک پروژه به منظور انجام وظایف کارشناسی بر روی پروژه منصوب می شوند. مشاوره می تواند برای زمینه های مختلف ساخت و ساز مانند طراحی سازه، تجزیه و تحلیل، مدیریت پروژه، مدیریت ساخت و ساز، قراردادها و نقشه برداری انجام شود.

مشاوران حرفه ای در شرکت مدیریتی کوشا طراحی پروژ ه های مسکونی،تجاری ، اداری و تفریحی را براساس استانداردهای داخلی و بین المللی انجام می دهند. مشاوران بهترین و اقتصادی ترین روش ساخت و ساز را برای انجام پروژه انتخاب می کند. آنها فرآیند مشاوره را براساس نیاز ها و انتظارات مالک پروژه  انجام می دهند.

نظارت بر ساخت و ساز یک روش دقیق و موثر برای بررسی کیفیت، دقت و پیشرفت یک پروژه ساختمانی است. نظارت شامل محیط ساخت و ساز، کنترل کیفیت، جدول زمانی و اهداف جلسات، مذاکرات، تامین کنندگان، بهداشت و ایمنی، هزینه ها، مواد، انطباق پذیری با طرح ها و مشخصات می باشد. نظارت بر ساخت و ساز یک دیدگاه روشن از پیشرفت پروژه به شما می دهد تا شما به مشکلات قبل از وقوع توجه کنید.

تیم های نظارت شرکت مدیریتی کوشا با تخصص و تجربه خود تمام جنبه های ساخت و ساز را شناسایی و گزارش های کنترل پروژه را به صورت مستمر به روز نموده و به کارفرما و مشاوره پروژه ارائه می دهند.

شرکت مدیریتی کوشا خدمات زیر را در ارتباط با مشاوره و نظارت ارائه می دهد:

 • مشاوره و پشتیبانی در خرید زمین
 • بررسی الزامات قانونی و طرح توجیهی
 • مشاوره در مورد انتخاب طراحان پروژه
 • اخذ مجوز از سازمان های مربوطه
 • مشاوره فروش ساختمان
 • مشاوره سرمایه گذاری و مشارکت در خرید و فروش ملک
 • مشاوره تهیه طرح توجیهی
 • مشاوره ساخت، خدمات مهندسی و اسنادی
 • مشاوره قراردادهای پیمانکاری و ملکی
 • خدمات کاربردی متره و برآورد
 • استقرار دفتر مشاوره و نظارت در پروژه های بزرگ ساختمانی
سخن پایانی

 

شرکت مدیریتی کوشا  معتقد است چشم انداز و ماموریت هر سازمان با استفاده از سرمایه های انسانی، سازمانی و اطلاعاتی در فرآیندهای داخلی محقق خواهد شد. به همین دلیل در زمینه های  مدیریت پروژه در اصفهان، ساختمان سازی در اصفهان، مشارکت در ساخت در اصفهان، مشاوره سرمایه گذاری در ساخت در اصفهان ارائه دهنده خدمات نوین به شما عزیزان برای استفاده بهینه از سرمایه مالی و انسانی شما متناسب با اهدافتان می باشد.