مشارکت و سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در ساخت به معنای سرمایه گذاری در پروژه ای است که شامل : ساخت و ساز، تجهیز و تاسیسات آن می شود. سرمایه گذاری در ساخت به 2 صورت مشارکت در ساخت و سرمایه گذاری مستقیم در ساخت انجام می شود. در هر نوع سرمایه گذاری در ساخت سرمایه گذار به دنبال بهره وری از سرمایه خود و بدست آوردن سود مطلوب و کسب اعتبار است.

تیم مدیریت تامین سرمایه و اعتبارات شرکت کوشا با تخصص و تجربه خود همواره در تلاش است تا پروژه هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب و مدیریت نماید. که منجر به رشد سرمایه سرمایه گذاران گردد.

در صورت پیشنهاد سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت، در اصفهان در قالب طرح مشخص در زمینه ساخت و در حوزه های فعالیت شرکت کوشا دارید لطفا از طریق لینک زیر با ما در ارتباط باشید.