طراحی، تامین، اجرا (EPC)

اجرای پروژه با قرارداد EPC به معنای اجرای کلیه مراحل پروژه از طراحی، تدارکات و ساخت تا راه اندازی و تحویل پروژه به مشتری است. در این نوع قرارداد شرکت EPC به عنوان پیمانکار اصلی، مسئولیت اجرای کلیه مراحل پروژه را به عهده می گیرد و فعالیت کارفرما و مشاورین وی بیشتر در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه در طول طرح خواهد بود.

شرکت کوشا با توجه به داشتن پلتفرم KPMM در زمینه مدیریت پروژه، در قرارداد های EPC قابلیت های قابل توجهی را برای پروژه ها ایجاد نموده است که شامل : کاهش چشم گیر هزینه ها، کاهش قابل توجه زمان اجرای پروژه، مدیریت صحیح منابع پروژه، بهبود کیفیت پروژه و کاهش ریسک های مربوط به پروژه می باشد.

خدمات مدیریت ساخت

شرکت کوشا با تکیه بر دو دهه تجربه و سابقه ی ارزشمند مدیرانِ خود در مدیریت ، نظارت و اجـرای پروژه های بزرگ و موفقِ کلان شهر اصفـهان ، در عرصـه ساخت و اجرای پروژه های عمرانی، ورود نموده که خدمات آن به شرح ذیل می باشد :

– اجرای پروژه به صورت مدیریت قرارداد یا EPC

– اجرای پروژه به صورت مدیریت پیمان

– مشاوره و خدمات طراحی

– خدمات مشاوره و نظارت و استقرار دفتر فنی در پروژه ها

– خدمات کاربردی متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی

– تهیه و تدوین دفترچه مطالعات برای فاز صفر و طرح توجیهی پروژه ها

نظارت با بکارگیری فناوری های نوین در ساخت 

نظارت و کنترل بر اجرا از جمله موارد مهم در تامکین کیفیت ساخت و ساز در پروژه های عمرانی است، یکی از موثرترین تکنولوژی های اثر گذار در این حوزه فعالیتی بکارگیری فناوری VR جهت ایجاد تور مجازی از زیرساخت های پروژه بر اساس نقشه های ازبیلت می شود.

ارائه خدمات طراحی با بکار گیری فناوری AR وVR

استفاده از فناوری های نوین باعث ایجاد درک مشترکی از ابعاد و جزئیات یک پروژه عمرانی بین پیمانکاران و کارفرمایان می باشد. شرکت کوشا با بکارگیری VR توانسته تمامی جزئیات پروژه را مشخص نموده و تعاملی پویا جهت تغییرات طرح و دکوراسیون داخلی طبق درخواست کارفرما ایجاد نماید.

در صورتی که پروژه خاصی در حوزه فعالیت های عمرانی شرکت کوشا پیشنهاد دارید ویا میخواهید این شرکت تمامی یا بخشی از فعالیت های مدیریت پروژه و EPC انجام دهد از طرق لینک زیر پیشنهاد خود را ارائه فرمایید.