همکاری با شرکت کوشا

تصمیمات روزانه ما بر اساس ۵ ارزش بنیادی شکل می‌گیرد: اصول اخلاقی، كار تیمی به سمت نقاط قوت، خدمت به مراجعین، رشد و مسئولیت پذیری.
اگر با این ارزش ها همسو هستید؛
ما از شما استقبال می کنیم

از علاقه مندان تقاضا مي گردد ابتدا فرم زیر را تکمیل نموده و در انتها رزومه خود را پیوست نمايند.