مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی شرکت مدیریتی کوشا شامل تحقیقات بازار، تامین و تدارکات پروژه های شرکت ، تحقیقات و مطالعات طرح های توسعه حوزه ساخت و ساز می باشد. 

تیم بازرگانی شرکت مدیریتی کوشا با تخصص و تجربه خود اقدام به شناسایی ، آنالیز ، اولویت بندی و انتخاب مناسب ترین و با ارزش ترین کالا و خدمات ساخت و ساز در راستای پشتیبانی از طرح ها و پروژه های ساخت و ساز شرکت می نمایند.

تامین و تدارکات پروژه‌ها

مدیریت تامین و تدارکات فرآیندی است که در آن مجموعه فعالیت های مشخصی ...

تحقیقات بازار و مطالعات طرح‌ها

مدیریت تحقیقات بازار و مطالعات طرح ها فرآیند جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات در ...