تامین و تدارکات پروژه ها

مدیریت تامین و تدارکات فرآیندی است که در آن مجموعه فعالیت های مشخصی به منظور پشتیبانی از طرح ها و پروژه های ساخت و ساز شرکت تدوین شده است. تیم تامین و تدارکات شرکت مدیریتی کوشا فعالیت های تدوین شده در این فرآیند را  براساس طرح ها و پروژه های شرکت انجام می دهند.

 

اقدامات مهم این بخش:

  • دریافت لیست کالاها و خدمات با ارزش ساخت و ساز از قسمت تحقیقات بازار
  • دریافت لیست تامین کنندگان کالاها و خدمات با ارزش ساخت و ساز از قسمت تحقیقات بازار
  • تامین مناسب و به موقع کالاها و خدمات مورد نیاز مدیریت ساخت و ساز
  • مدیریت بهینه توزیع و مصرف کالاها و خدمات ساخت و ساز در پروژه های شرکت
  • تهیه گزارشات تامین، توزیع و مصرف کالاها و خدمات ساخت و ساز در پروژه های شرکت
  • پیش بینی های لازم جهت تامین کالاهای استراتژیک حوزه ساخت و ساز