ارزیابی کسب و کار

توانمند سازی و تعالی مدیریت فرآیندی است که درآن به تمام جنبه های تخصصی مدیریت و رهبری کسب و کار پرداخته می شود. مهارت ها و تخصص های مدیریت، مشاوره های تخصصی کسب و کار ، برگزاری همایش ها و سمینارهای مرتبط با حوزه مدیریت کسب وکار از مهمترین بخش های این فرآیند است.هدف اصلی این بخش بر بهبود و توسعه مهارت های رهبران و مدیران کسب و کارها تمرکز دارد. این رویکرد در راستای ایجاد و افزایش مهارت هایی مانند تحلیل های محیط کسب و کار، رهبری، ارتباطات و همدلی ، تیم سازی وکار تیمی ، توانمندسازی فردی و تیمی تدوین و ارائه می گردد.

مرکز توانمندسازی و تعالی مدیریت شرکت کوشا مفاهیم اساسی مدیریت را به صورت کاربردی برای افزایش سطح آگاهی مدیران و رهبران کسب و کار ارائه می دهد.

عارضه یابی
کسب وکار

عارضه یابی فرآیندی است برای ایجاد یک درک مشترک و همه جانبه در مورد یک سیستم یا فرآیند تا ...

توانمندسازی و توسعه مدیران

توانمندسازی و توسعه مدیران و رهبران در شرکت مدیریتی کوشا در راستای ارائه مفاهیم نوین و …

همایش ها و سمینارها

یکی از روش های مهم اطلاع رسانی و افزایش آگاهی رهبران، مدیران و صاحبان کسب وکار ...

سخن پایانی

 

شرکت مدیریتی کوشا  معتقد است چشم انداز و ماموریت هر سازمان با استفاده از سرمایه های انسانی، سازمانی و اطلاعاتی در فرآیندهای داخلی محقق خواهد شد. به همین دلیل در زمینه های  مدیریت پروژه در اصفهان، ساختمان سازی در اصفهان، مشارکت در ساخت در اصفهان، مشاوره سرمایه گذاری در ساخت در اصفهان ارائه دهنده خدمات نوین به شما عزیزان برای استفاده بهینه از سرمایه مالی و انسانی شما متناسب با اهدافتان می باشد.