توانمندسازی و توسعه مدیران

توانمندسازی و توسعه مدیران و رهبران در شرکت مدیریتی کوشا در راستای ارائه مفاهیم نوین و کاربردی حوزه مدیریت و رهبری به صاحبان ، مدیران و رهبران کسب و کارها ایجاد شده است. با توجه به نیاز استقرار و توسعه مفاهیم مدیریت در کسب و کارها و  کاربرد آنها  برخود لازم دانستیم تا فرصتی ایجاد و نقش مهمی در توسعه و گسترش این موضوع در جامعه داشته باشیم.

بخش توانمندسازی و توسعه مدیران شرکت کوشا خدمات خود را  با رویکرد اجرایی و پروژه محور به همراه اساتید ، مشاوران  مجرب و با تجربه ارائه می دهد. این خدمات تخصصی در حوزه مدیریت و رهبری به شما درک بهتری از دنیای واقعی کسب و کار می دهد، بنابراین شما می توانید در مواجه با چالش های روبروی کسب و کار ، فرصت های جدید را شناسایی نموده و برای مواجه با آینده آماده باشید.

بخش توانمندسازی و توسعه مدیران درشرکت کوشا خدمات زیر را ارائه می دهد:

  • خدمات تخصصی و کاربردی در بخش تربیت مشاوران کسب و کار
  • خدمات تخصصی و کاربردی در بخش کسب و کارها
  • خدمات مشاوره ای با رویکرد تربیت متخصص (نقشه راه توانمندسازی)
  • برگزاری تور های تخصصی و کاربردی جهت انتقال تجارب برتر