مشاوره و تعالی کسب و کار

الگو برداری از شرکت ها و سازمان های متعالی و پیشرفته می تواند در بهبود و پیشرفت کسب و کار شما موثر باشد. یکی از فعالیت ها و جایگاه هایی که در این شرکت ها ایجاد و مشخص گردیده استفاده از مشاوران متخصص و با تجربه در حوزه های مختلف مدیریت کسب و کار می باشد. این مشاوران با دانش و تجربه خود می توانند کسب و کار شما را در مسیر رشد و تعالی قرار داده و در تحقق اهداف و استراتژی های کسب و کار شما نقش موثری داشته باشند.

تیم مشاوران کسب و کار شرکت مدیریتی کوشا با تکیه بر تخصص، دانش و تجربه بالای خود خدمات خود را در زمینه های مدیریت و تعالی کسب و کارها (فردی – تیمی – سازمانی) ارائه می دهند.

تیم مشاوران کسب و کار شرکت مدیریتی کوشا خدمات زیر را ارائه می دهد:

  • کوچینگ (فردی – تیمی – سازمانی)
  • اتاق مشاوران (مشاوران حوزه مدیریت کسب و کار)
  • عارضه یابی و ارزیابی بلوغ سازمان
  • ارایه راهکارهای مدیریتی به سازمان ها
  • مشاوره مدیریت استراتژیک
  • مشاوره ساختار سازمانی
  • مشاوره سیستم های تضمین کیفیت (استانداردهای ایزو)
  • مشاوره مدیریت ریسک کسب و کار
  • مشاوره مدل کسب وکار
  • مشاوره با رویکرد تسهیل گری فرآیند های کسب و کار در بستر IT و خدمات پیاده سازی BPMS