مدیریت ساخت

مدیریت ساخت و ساز یک خدمت حرفه ای است که به مالک پروژه مواردی مانند مدیریت برنامه ریزی پروژه، هزینه، کیفیت، ایمنی، دامنه و عملکرد پروژه را ارائه می دهد. مدیریت ساخت و ساز با تمام روش های تحویل پروژه سازگار است. هدف اصلی این بخش مدیریت پروژه ها با الگوبرداری از دانش و تجارب شرکت های برتر و جاری سازی استانداردهای بین المللی در  صنعت ساخت و ساز است.

اقدامات مهم این بخش:

  • ایجاد پایگاه های اطلاعاتی شامل اطلاعات جامع نقشه شهری، پیمانکاران، طراحان و مشاوران توانمند، شرکت های برتر داخلی و خارجی، تجهیزات، مصالح و ساز وکارهای تخصصی در زمینه صنعت ساخت و ساز.
  • ایجاد سیستم ارزیابی و انتخاب پیمانکاران، طراحان و مشاوران توانمند.
  • استقرار دفتر مدیریت پروژه کوشا (PMO).

طراحی

مدیریت طراحی یک فرایند چند رشته ای است که شامل تعدادی از طراحان مختلف مانند ....

ساخت

مدیریت ساخت فرآیند تدارکات ساخت و ساز است که در آن مالک پروژه ........

مشاوره و نظارت

مشاوره در ساخت و ساز توسط گروهی از متخصصان تعیین شده به عنوان مشاور انجام می شود ......

سخن پایانی

 

شرکت مدیریتی کوشا  معتقد است چشم انداز و ماموریت هر سازمان با استفاده از سرمایه های انسانی، سازمانی و اطلاعاتی در فرآیندهای داخلی محقق خواهد شد. به همین دلیل در زمینه های  مدیریت پروژه در اصفهان، ساختمان سازی در اصفهان، مشارکت در ساخت در اصفهان، مشاوره سرمایه گذاری در ساخت در اصفهان ارائه دهنده خدمات نوین به شما عزیزان برای استفاده بهینه از سرمایه مالی و انسانی شما متناسب با اهدافتان می باشد.