همایش‌ها و سمینارها

یکی از روش های مهم اطلاع رسانی و افزایش آگاهی رهبران،مدیران و صاحبان کسب وکار از حوزه مدیریت کسب و کار، برگزاری همایش ها و سمینارهای مرتبط با این حوزه مدیریت است. به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی و شرایط اقتصادی و محیطی لازم است جدیدترین و کاربردی ترین روش ها و مدل های مدیریت در اختیار صاحبان کسب و کار قرار گیرد.

تیم مدیریت همایش ها و سمینارهای شرکت مدیریتی کوشا فرآیند برگزاری این رویدادها را تدوین نموده و مطابق با نیاز حال و آینده رهبران،مدیران،صاحبان کسب و کار و حوزهای مدیریتی شرکت کوشا همایش ها و سمینارهای مرتبط را مدیریت می نماید.

تیم مدیریت همایش ها و سمینارهای شرکت مدیریتی کوشا اقدامات زیر را انجام می دهد:

  • شناسایی و انتخاب نیازها و انتظارات مشتریان و شرکت مدیریتی کوشا
  • تهیه تقویم برگزاری همایش‌ها و سمینارها مطابق با برنامه های شرکت
  • شناسایی و انتخاب مکان مناسب برگزاری
  • تامین و تدارکات مطلوب جهت برگزاری
  • نظر سنجی از مشتریان با رویکرد بهبود مستمر برگزاری
سخن پایانی

 

شرکت مدیریتی کوشا  معتقد است چشم انداز و ماموریت هر سازمان با استفاده از سرمایه های انسانی، سازمانی و اطلاعاتی در فرآیندهای داخلی محقق خواهد شد. به همین دلیل در زمینه های  مدیریت پروژه در اصفهان، ساختمان سازی در اصفهان، مشارکت در ساخت در اصفهان، مشاوره سرمایه گذاری در ساخت در اصفهان ارائه دهنده خدمات نوین به شما عزیزان برای استفاده بهینه از سرمایه مالی و انسانی شما متناسب با اهدافتان می باشد.