مدیریت فرآیند کسب و کار

مدیریت فرآیند به شرکتها کمک می کند تا کارایی ، انطباق و کیفیت کار را به صورت اتوماتیک افزایش دهند.مدیریت فرآیند یا مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM)  یک نظام سازمانی است که ابزارها و منابع را برای تجزیه و تحلیل ، تعریف ، بهینه سازی ، نظارت و کنترل فرآیندهای کسب و کار ، اندازه گیری و هدایت عملکرد بهبود یافته فرآیندهای کسب و کار فراهم می کند.

 

مدیریت فرآیند کسب و کار  (BPM)رویه منظمی است که از روشهای مختلفی برای کشف ، مدل سازی ، تجزیه و تحلیل ، اندازه گیری ، بهبود و بهینه سازی فرآیندهای کسب و کار استفاده می کند. یک فرایند کسب و کار رفتار افراد ، سیستم ها ، اطلاعات و منابع را برای استخراج نتایج کسب و کار در حمایت از استراتژی ها هماهنگ می کند. فرآیندها می توانند ساختار یافته و قابل تکرار ، یا بدون ساختار و متغیر باشند. اگرچه نیازی به آن نیست ، اما برای بیشتر فناوری ها از  BPM استفاده می شود. BPM کلید منطبق کردن سرمایه گذاری فناوری اطلاعات(IT)    /فناوری عملیاتی (OT) با استراتژی کسب و کار است.

 

مدیریت فرآیند ترکیبی از افراد ، سیاست ها و فناوری است. در حالی که نرم افزارها مانند Integrity به ساده سازی و خودکار سازی گردش کار و فرآیند ها پس از توسعه کمک می کند ،اما تنها نرم افزار کافی نیست.

 

همچنین  در حالی که BPM معمولاً به عنوان یک ابزار از بالا به پایین و در سطح سازمان مدیریت می شود ، بسیاری از اصول مدیریت فرآیندهای گسترده سازمانی را می توان در بخشهای مختلف یا حوزه های کسب و کار نیز اعمال کرد.

در اینجا برخی از مزایای مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM)آورده شده است:

 • افزایش بهره وری
 • چابک سازی سازمان
 • کاهش یافتن خطاها
 • اطمینان از تطابق سیاست‌ها
 • قابلیت دسترسی به داده های کنترل شده
 • یک پلت فرم گسترده در سطح شرکت
 • تحول دیجیتال
 • تعیین نقاط قوت و مشخص شدن گپ های مهارتی
 • کاهش ریسک
 • مروری بر اهداف سازمانی
 • بهبود همکاری‌ها
 • خوشحالی کارکنان

تیم مشاوران شرکت مدیریتی کوشا  با دانش و تجربه خود  و با بکارگیری روش ها و مدل های نوین مدیریت فرآیند کسب و کار شما را  تا رسیدن به نتایج مطلوب در این مسیر همراهی خواهند کرد.