عارضه یابی کسب وکار

عارضه یابی فرآیندی است برای ایجاد یک درک مشترک و همه جانبه در مورد یک سیستم یا فرآیند تا بر اساس آن بتوان تصمیمات مناسبی جهت ایجاد تغییرات به موقع در آن سیستم یا فرآیند اتخاذ نمود.

عارضه یابی کسب و کار اغلب به عنوان مهم ترین بخش استقرار یک طرح بهبود و تعالی سازمان تلقی می گردد.یکی از موثرترین کارهایی که سازمان های موفق برای افزایش بهره وری خود انجام می دهند عارضه یابی صحیح و به موقع است که این امکان را به مدیران می دهد که همواره از نقاط قابل بهبود سازمان خود آگاه باشند و از بروز بحران ها جلوگیری نمایند. تیم مشاوران شرکت مدیریتی کوشا  با دانش و تجربه خود  و با بکارگیری روش ها و مدل های نوین عارضه یابی شما را  تا رسیدن به نتایج مطلوب در این مسیر همراهی خواهند کرد.

تیم مشاوران کسب و کار شرکت مدیریتی کوشا خدمات زیر را ارائه می دهد:

  • عارضه یابی فردی بر مبنای اصول روانشناسی مدرن
  • عارضه یابی تیمی و گروهی
  • عارضه یابی سازمانی