عارضه یابی کسب وکار

عارضه یابی فرآیندی است برای ایجاد یک درک مشترک و همه جانبه در مورد یک سیستم یا فرآیند تا بر اساس آن بتوان تصمیمات مناسبی جهت ایجاد تغییرات به موقع در آن سیستم یا فرآیند اتخاذ نمود.

عارضه یابی کسب و کار اغلب به عنوان مهم ترین بخش استقرار یک طرح بهبود و تعالی سازمان تلقی می گردد.یکی از موثرترین کارهایی که سازمان های موفق برای افزایش بهره وری خود انجام می دهند عارضه یابی صحیح و به موقع است که این امکان را به مدیران می دهد که همواره از نقاط قابل بهبود سازمان خود آگاه باشند و از بروز بحران ها جلوگیری نمایند. تیم مشاوران شرکت مدیریتی کوشا  با دانش و تجربه خود  و با بکارگیری روش ها و مدل های نوین عارضه یابی شما را  تا رسیدن به نتایج مطلوب در این مسیر همراهی خواهند کرد.

تیم مشاوران کسب و کار شرکت مدیریتی کوشا خدمات زیر را ارائه می دهد:

  • عارضه یابی فردی بر مبنای اصول روانشناسی مدرن
  • عارضه یابی تیمی و گروهی
  • عارضه یابی سازمانی
سخن پایانی

 

شرکت مدیریتی کوشا  معتقد است چشم انداز و ماموریت هر سازمان با استفاده از سرمایه های انسانی، سازمانی و اطلاعاتی در فرآیندهای داخلی محقق خواهد شد. به همین دلیل در زمینه های  مدیریت پروژه در اصفهان، ساختمان سازی در اصفهان، مشارکت در ساخت در اصفهان، مشاوره سرمایه گذاری در ساخت در اصفهان ارائه دهنده خدمات نوین به شما عزیزان برای استفاده بهینه از سرمایه مالی و انسانی شما متناسب با اهدافتان می باشد.