تحلیل کسب و کار

تحلیل کسب و کار، فرآیند ایجاد تغییر در سازمان با مشخص سازی الزامات و پیشنهاد راهکارهایی است که ارزش را برای ذینفعان به ارمغان می ­آورد. تحلیل کسب و کار به مدیران شرکت این امکان را می­دهد تا نیازها و دلیل اصلی تغییر در سازمان را به دقت مشخص کنند و راهکارهایی را توصیف و طراحی نمایند که ارزش ­آفرین باشند.

تحلیل کسب و کار بر روی نوآوری­های مختلفی در سازمان انجام می‌شود. این نوآوری­ها ممکن است استراتژیک، تاکتیکی و یا عملیاتی باشند. فرآیند تحلیل کسب و کار ممکن است در محدوده پروژه و یا در سرتاسر سازمان و برای بهبود مستمر شرکت انجام شود. می­توان از آن برای درک وضعیت فعلی، مشخص نمودن وضعیت آتی، و همچنین تعیین فعالیت‌ها و اقدامات لازم برای انتقال از وضعیت فعلی به آینده استفاده نمود.

بصورت خلاصه فرایند تحلیل کسب و کارعبارتند از:

1.شناسایی انواع مشکلات و فرصت ها به عنوان ورودی

2.شناسایی ذینفعان مرتبط با مشکل یا فرصت

3.استخراج نیازمندی های ذینفعان مرتبط با مشکل یا فرصت

4.تحلیل نیازمندی ها و تعریف طراحی

5.مدیریت چرخه نیازمندی ها

6.تحلیل استراتژی

7.شناسایی راهکارهای بالقوه در مورد مشکل یا فرصت

8.ارزیابی راهکارهای شناسایی شده و انتخاب راهکار منتخب

9.مشارکت در پیاده سازی و اجرای راهکار

10.ارزیابی راهکار منتخب پیاده سازی شده

 

تحلیلگران کسب و کار کوشا در درک مشکلات و اهداف سازمانی ، تحلیل نیازها و راهکارها، تعیین استراتژی، ایجاد تغییر و تسهیل همکاری با ذینفعان در کنار شما عزیزان صاحب کسب و کار میباشند.

سخن پایانی

 

شرکت مدیریتی کوشا  معتقد است چشم انداز و ماموریت هر سازمان با استفاده از سرمایه های انسانی، سازمانی و اطلاعاتی در فرآیندهای داخلی محقق خواهد شد. به همین دلیل در زمینه های  مدیریت پروژه در اصفهان، ساختمان سازی در اصفهان، مشارکت در ساخت در اصفهان، مشاوره سرمایه گذاری در ساخت در اصفهان ارائه دهنده خدمات نوین به شما عزیزان برای استفاده بهینه از سرمایه مالی و انسانی شما متناسب با اهدافتان می باشد.